logo_choinka190
Twój koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

Zasadą sklepu internetowego www.magicznedrzewko.pl jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności Użytkowników podczas korzystania z Serwisu sformułowana zostaje niniejsza Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu Serwisu.

Zbieranie Danych Osobowych w Serwisie odbywa się z inicjatywy użytkownika lub automatycznie, w zależności od rodzaju danych. Korzystając z Serwisu w jakikolwiek sposób użytkownik wyraźnie i jednoznacznie akceptuje zasady obowiązujące

w Polityce Prywatności.

Wszelkim pojęciom pisanym wielką literą, niezdefiniowanym w sposób odmienny
w niniejszym załączniku, pozostawia się znaczenie nadane im w Regulaminie. Termin „Dane Osobowe” oznacza wszelkie informacje, same w sobie lub w kombinacji z innymi informacjami, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby Użytkownika.

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI sklepu internetowego www.magicznedrzewko.pl firmy magicznedrzewko.pl Katarzyna Dramska

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż wprowadziliśmy i stosujemy Politykę Bezpieczeństwa. Zachowując pełną prywatność danych osobowych zawiadamiamy, iż będą one przetwarzane w celach związanych z sprzedażą detaliczną oraz hurtową artykułów oraz usług, marketingiem elektronicznym a następnie przez czas wynikający z obowiązków administratora. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na naszej stronie internetowej http://magicznedrzewko.pl

Dane osobowe nie są profilowane” w polityce prywatności

Zakres przetwarzanych danych osobowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email

– podstawowe dane osobowe – cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– dane adresowe – dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)

– dane kontaktowe – obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Kto będzie Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Katarzyna Dramska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą magicznedrzewko.pl Katarzyna Dramska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Rozwoju, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: 42-680   Tarnowskie Góry, Czołgistów, nr 29,  NIP: 6262878830 , REGON: 365797375.  Kontakt tel. 668 969 656, adres email: sklep@magicznedrzewko.pl

 Czas przetrwarzania 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Pełnomocnikiem ds. danych osobowych.

Dane kontaktowe do Pełnomocnika ds. danych osobowych:

adres e-mail: sklep@magicznedrzewko.pl

adres pocztowy: 42-680 Tarnowskie Góry, Czołgistów 29

tel: +48 668 969 656

 

Kto będzie odbiorcom Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych będą wybrani pracownicy, w szczególności pracownicy działu sprzedaży oraz obsługi klienta a także Administratorzy Danych, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celach obsługi IT.

 

Państwa uprawnienia.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności otrzymanych danych osobowych w związku z tym mają Państwo pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Na jakiej podstawie działamy?

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego RODO.

 

Informacja o plikach cookies w sklepie internetowym www.magicznedrzewko.pl

 • Sklep internetowy magicznedrzewko.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitycs, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy magicznedrzewko.pl Katarzyna Dramska w celu optymalizacji działań.
 • Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 • Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Twisto.pl : kup teraz zapłać później :

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)  , MAGICZNEDRZEWKO.PL KATARZYNA DRAMSKA  CZOŁGISTÓW 29 42-680 TARNOWSKIE GÓRY  (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  http://magicznedrzewko.pl/  przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  1. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  1. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez   nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b)  przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w   ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o.  należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

logo dark
668 969 656

Pn – Pt 10-18, Sob. 10-14

sklep@magicznedrzewko.pl

24h przez 7 dni w tygodniu

668 969 656

Pn – Pt 10-18, Sob. 10-14

sklep@magicznedrzewko.pl

24h przez 7 dni w tygodniu