logo_choinka190
Twój koszyk

Regulamin sklepu

WARUNKI OGÓLNE
 1. „Sklep” – sklep internetowy działający pod adresem https://magicznedrzewko.pl świadczący usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną. Szczegółowy spis Produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 2. „Sprzedawca” – Katarzyna Dramska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą magicznedrzewko.pl Katarzyna Dramska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministra Rozwoju, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: 42-680 Tarnowskie Góry, Czołgistów nr 29, NIP: 6262878830, REGON: 365797375. Kontakt tel. 668 969 656, adres email: sklep@magicznedrzewko.pl
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem magicznedrzewko.pl prowadzony jest przez firmę magicznedrzewko.pl Katarzyna Dramska
 4. Przed dokonaniem zakupu każdy Klient powinien zapoznać się z regulaminem korzystania ze sklepu internetowego.
 5. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem magicznedrzewko.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym, podane są w złotówkach i zawierają VAT (są cenami brutto).
 7. Fotografie są rzeczywistym odzwierciedleniem sprzedawanych choinek.
 8. Oferta proponoawana przez sklep jest zależna od stanu magazynowego firmy.
 9. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.
 11. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym http://magicznedrzewko.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie można składać bezpośrednio przez sklep lub telefonicznie, pod numerem telefonu 668-969-656
 2. Zamówienia realizowane są na bieżąco zgodnie z aktualnym stanem magazynowym.
 3. Wysyłka jest realizowana w przeciągu 24h do 14 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest indywidualnie informowany.
 4. Termin realizacji zamówienia to czas między zaksięgowaniem wpłaty na koncie (przy wyborze formy płatności przelewem), a przekazaniem towaru firmie przewozowej.
 5. Klient może zrezygnować z zamówienia, o czym powinien poinformować mailem bądź telefonicznie.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie niezbędnych danych wraz z numerem telefonu, co umożliwi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 7. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Warunki realizacji zamówień nietypowych (np. choinek w innych rozmiarach niż dostępne w sklepie) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie. Zamówienia te realizowane są wyłącznie po wcześniejszej wpłacie całej należnej kwoty na konto.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień składanych przez osoby, które dokonały zwrotu towaru bez podania przyczyny.
 9. Firma Katarzyna Dramska nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie.
Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju. FORMY PŁATNOŚCI Sklep http://magicznedrzewko.pl respektuje następujące formy płatności:
 1. przelew – płatności dokonuje się za pomocą przelewu na konto bankowe: ING Bank Śląski 85 1050 1230 1000 0097 3501 3519
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie należności na konto. za pobraniem – zapłata u kuriera, który dostarczy przesyłkę pod wskazany adres.
 3. Płatności elektroniczne  realizowane są za pośrednictwem serwisu imoje.pl oraz Twisto – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowejhttp://www.imoje.pl lubhttp://www.twisto.pl.
 4. – Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909
 5. – Usługa Twisto świadczona jest przez Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł.
ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANA TOWARU
 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. W ciągu 7 dni od daty zakupu istnieje możliwość wymiany choinki na inną.
 3. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia lub wymiany jest nieużywanie towaru, dokonanie zwrotu zakupionego towaru wraz z pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy oraz oryginałem dowodu zakupu.
 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru Sprzedawcy na własny koszt.
 5. Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia lub wymiany Klient zobowiązany jest do telefonicznego lub mailowego kontaktu ze Sprzedającym.
 6. Koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Klient.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty pomniejszonej o koszt wysłania towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 8. Sprzedawca powstrzymuje się ze zwrotem kwoty zakupu towaru do czasu zwrotnego doręczenia przez Klienta zakupionego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i oryginałem dowody zakupu.
REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego, przesłanego na adres sklep@magicznedrzewko.pl
 2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz opis niezgodności towaru z umową
 4. Towar należy odesłać na adres sklepu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem
 5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji
 6. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów.
 7. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera.
 8. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora, różnym sposobem rozkładania choinki nie uwzględnia się.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych, od momentu otrzymanego reklamowanego towaru. W przypadku niemożliwości zrealizowania reklamacji bądź wydłużenia czasu jej rozpatrzenia informujemy o tym Klienta.
 10. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty będą zwrócone w terminie do 14 dni roboczych na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego
 11. Sklep informuje o przysługującym Przedsiębiorcy Indywidualnemu uprawnieniu dotyczącym rękojmi. Jako Przedsiębiorcę Indywidualnego rozumiemy osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
REKLAMACJA DOSTAWY
 1. Przy odbiorze należy sprawdzić przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy odmówić przyjęcia przesyłki lub w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. W razie stwierdzenia niezgodności należy sporządzić protokół szkody.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin stanowi część umowy kupna-sprzedaży, której stronami są sklep i Klient. Treść regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z jego brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby sprzedającego.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
logo dark
668 969 656

Pn – Pt 10-18, Sob. 10-14

sklep@magicznedrzewko.pl

24h przez 7 dni w tygodniu

668 969 656

Pn – Pt 10-18, Sob. 10-14

sklep@magicznedrzewko.pl

24h przez 7 dni w tygodniu